İlkler

İlk servikal interbody kafes uygulaması

Kranioservikal bileşkede inside-outside tekniği ile stabilizasyonun Dünya'da ilk olarak tanımlanması

Transoral-transfarengeal yolla ve nöronavigasyon yardımıyla baziler invajinasyonlu vakada ilk olarak odondoidektomi operasyonu

Dünya literatüründe bir lomber foramen ligamenti olan 'Y Ligament' in ilk olarak tanımlanması ve gösterilmesi.

 Da Vinci robotu ile uygulanan kafa tabanı tümörü ameliyatı ile dünyada bir ilke imza atıldı.