Kitap Bölümleri

Kitap Bölümleri (Chapters in Books)

 1. Yücel Kanpolat, Haluk Deda, Mehmet Üstün, Nurullah Yüceer, Şükrü Çağlar, Varol Aydın (1994). Surgical choices in the treatment of hemifacial spasm. Samii M (Ed.) In: Skull Base Surgery Anatomy, Diagnosis and Treatment. 1st International Skull Base Congress, Hannover, June 1992, Karger; pp. 977-979
 2. Şükrü Çağlar. Nöroşirürji. (Ed.) Medikal Tedavi içinde (s. 1-61). (ed. Scwartz Genel Cerrahi)
 3. Y. Şükrü Çağlar (2000). Lomber disk cerrahisi komplikasyonları. A. Fahir Özer (Ed.) Lomber Disk Hastalığı içinde (s. 218-244). LOGOS Tıp Yayıncılığı
 4. Y. Şükrü Çağlar, Hakan Tuna (2001). Piyojenik spinal infeksiyonların cerrahi sağaltımı. Selçuk Palaoğlu (Ed.) Spinal İnfeksiyonlar içinde (s. 171-179). Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Yayınları
 5. Y. Şükrü Çağlar, Zafer Aydın (2002). Servikal disk hastalığı ve tedavisi. Mehmet Zileli, A. Fahir Özer (Ed.) Omurilik ve Omurga Cerrahisi içinde (s. 549-559). İNTERTIP
 6. Şükrü Çağlar, Mehmet Arslan (2002). Servikal ve lomber kafes uygulamalarının komplikasyonları. Mehmet Zileli, A. Fahir Özer (ed.) Omurilik ve Omurga cerrahisi içinde (s. 1763-1772). İNTERTIP
 7. Ş. Çağlar, A. Aşır, A. Attar (2002). Spinal travmalarda füzyon. Selçuk Palaoğlu (Ed.), Spinal Füzyon içinde (s. 137-158). Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Yayınları
 8. Haluk Deda, Şükrü Çağlar (2002). Başarısız bel cerrahisi sendromu (BBCS). Mehmet Zileli, Fahir Özer (Ed.) Omurilik ve Omurilik Cerrahisi içinde (s. 423-430). İNTERTIP
 9. Şükrü Çağlar, Ertekin Arasıl, Mehmet Arslan (2003). Santral sinir sistemi travmaları. İsfendiyar Candan (Ed.) Medikal Tedavi içinde (s. 1479-1487). ANTIP A.Ş. Yayınları
 10. Şükrü Çağlar (2003). Santral sinir sistemi hastalıklarına yaklaşımda temel ilkeler. İsfendiyar Candan (Ed.) Medikal Tedavi içinde (s. 1473-1477). ANTIP A.Ş. Yayınları
 11. Ağahan Ünlü, Şükrü Çağlar, Ertekin Arasıl (2003). Santral sinir sisteminin doğumsal ve gelişimsel anomalileri. Medikal Tedavi içinde (s. 1527-1535). ANTIP A.Ş. Yayınları
 12. Ağahan Ünlü, Şükrü Çağlar, Ertekin Arasıl (2003). Hidrosefali. İsfendiyar Candan (Ed.) Medikal Tedavi içinde (s. 1523-1525). ANTIP A.Ş. Yayınları
 13. Şükrü Çağlar, Ayşe Karataş (2003). Santral sinir sistemi enfeksiyonları. İsfendiyar Candan (Ed.) Medikal Tedavi içinde (s. 1517-1521). ANTIP A.Ş. Yayınları
 14. Şükrü Çağlar, Gülşah Bademci (2003). Disk hernileri, spondiloz, spondilolisthesis (Dejeneratif omurga hastalıkları). İsfendiyar Candan (Ed.) Medikal Tedavi içinde (s. 1509-1516). ANTIP A.Ş. Yayınları
 15. Şükrü Çağlar, Ertekin Arasıl (2003). Serebrovasküler hastalıklar. İsfendiyar Candan (Ed.) Medikal Tedavi içinde (s. 1503-1508). ANTIP A.Ş. Yayınları
 16. Şükrü Çağlar, Kağan Tun (2003). Sinir sistemi neoplazmaları. İsfendiyar Candan (Ed.) Medikal Tedavi içinde (s. 1493-1501). ANTIP A.Ş. Yayınları
 17. Şükrü Çağlar, Hasan Çağlar Uğur (2003). Periferik sinir lezyonları. İsfendiyar Candan (Ed.) Medikal Tedavi içinde (s. 1489-1492). ANTIP A.Ş. Yayınları
 18. Y. Şükrü Çağlar, Ayşe Karataş (2004). İntramedüller tümörlerin cerrahi tedavisi. A. Fahir Özer (Ed.) Spinal Tümörler içinde (s. 388-409). Logos Tıp Yayıncılığı
 19. Y. Şükrü Çağlar (2004). Lomber dejeneratif disk hastalığında anterior, posterior ve 360° füzyon. Fahir Özer, Sait Naderi (Ed.) Dejeneratif Disk Hastalığı içinde (s. 187-203). Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yayınları
 20. Y. Şükrü Çağlar, Gökmen Kahiloğulları (2004). Mikroendoskopik diskektomi. Fahir Özer, Sait Naderi (Ed.) Dejeneratif Disk Hastalığı içinde (s. 123-128). Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yayınları
 21. Y. Şükrü Çağlar, Melih Bozkurt, Gökmen Kahiloğulları (2004). Kraniyo-vertebral bileşkede enstrümantasyon. Sait Naderi (Ed.) Spinal Enstrümantasyon içinde (s. 153-171). Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir
 22. Şükrü Çağlar, Oğuz Tolga (2010). Alt Servikal Travmalar. Ender Korfalı, Mehmet Zileli (Ed.) Temel Nöroşirürji (Spinal Hastalıklar, Kısım 4. Spinal Travma) içinde (s. 1188-1195) Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri
 23. Şükrü Çağlar, Zafer Aydın, Hakan Tuna (2010). Üst Servikal Bölge Travmaları. Ender Korfalı, Mehmet Zileli (Ed.) Temel Nöroşirürji (Spinal Hastalıklar, Kısım 4. Spinal Travma) içinde (s. 1164-1173). Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri
 24. Şükrü Çağlar (2013). Başarısız bel ve boyun cerrahisi olgularında malpraktis. Yaşar Bilge, İ. Ethem Geçim (Ed.) Medikolegal Düzlem Tıpta Uygulama Hataları içinde (s. 50-53). Baskı Evi Matbaa
 25. Erdal Reşit Yılmaz, Şükrü Çağlar (2013). Üst servikal travmalarda tedavi algoritması. Murat Hancı, Belgin Erhan (Ed.) Omurga ve omurilik yaralanmaları içinde (s. 291-300) İNTERTIP
 26. Ertan Ergün, Altan Demirel, Ramis Hüseynov, Y. Şükrü Çağlar (2016). Omurga tümörlerinde radyolojik değerlendirme anjiyografi ve embolizasyon. Ufuk Aydınlı, Serdar Kahraman, Erol Yalnız (Ed.) Omurga ve Spinal Kord Tümörlerinin Tanı ve Tedavisi içinde (s. 69-83). Türk Omurga Derneği Yayınları-3, İris Yayıncılık