Davetli Konuşmalar

Uluslararası Kongre, Sempozyum, Kurs, Konferanslarda Davetli Konuşmacı (Invited Speaker in International Congresses, Symposiums, Courses, Conferences)

 1. “Posterior Approaches to Cervical Disc Diseas”, University of Arkansas, Department of Neurosurgery, Arkansas, USA, August 12-29, 2002 (Visiting Professor, Basic Principles of Microsurgical Techniques)
 2. “Microsurgical Anatomy of Intervertebral Neural Foramen”, University of Arkansas, Department of Neurosurgery, Arkansas, USA, August 12-29, 2002 (Visiting Professor, Basic Principles of Microsurgical Techniques)
 3. “Posterior Approaches to Cervical Disc Disease”, University of Texas, Department of Neurosurgery, Texas, USA, September 2002 (Visiting professor)
 4. “Microsurgical Anatomy of Intervertebral Neural Foramen”, University of Texas, Department of Neurosurgery, Texas, USA, September 2002 (Visiting professor)
 5. “Upper cervical spine trauma – treatment options”, 7th International Congress on Spine, Antalya, Turkey, April 14, 2005
 6. University of Arkansas, College of Medicine, Department of Neurosurgery, Little Rock, USA, February 9, 2012 (Guest Lecturer, “Extension of Research from Anatomy Laboratory to Neurosurgery Practice) (Boston Scientific Research Grant)
 7. “Brain Mapping and Advance Neurosurgery in Turkey”, G20 World Brain Mapping & Therapeutic Scientific Summit, Brisbane, Queensland, Australia, November 13, 2014
 8. “Endoscopic approaches to craniocervical junctions”, EANS 2016 Meeting, Athens, Greece, September 4-8, 2016
 9. “Frontiers of Neuroprotection”, Frontiers of Brain Mapping and Therapeutics, 2nd International Meeting of the Neurotranslation Society, Milan, Italy, November 17, 2016
 10. “Cerebellopontine Tumors: Surgery – Radiosurgery”, International Basic Neurosurgery Course (IBNC), Antalya, Turkey, March 17, 2017
 11. “Current strategies for vestibular schwannomas”, International Basic Neurosurgery Course (IBNC), Antalya, Turkey, March 18, 2017
 12. "Craniocervical junction", 2017 AANS Annual Scientific Meeting, BK104:104 Challenging Spinal Cases: Pearls and Pitfalls, Los Angeles, USA, April 24, 2017
 13. “Surgical management of spinal AVMs”, Hannover International Neurosurgery Congress 2017, From Basics & Classics to Global & Innovative Solutions, Madjid Samii 80/40 Anniversary, Hannover, Germany, June 18, 2017
 14. “Pure Endoscopic Endonasal Approaches to the Craniovertebral Junction Pathologies”, World Academy of Neurological Surgery (WANS), Istanbul, Turkey, August 17-20, 2017
 15. “Evaluation of Next Generation Kinematics and Its Clinical Applicability”, XVI. World Congress of Neurosurgery (WFNS) 2017, LSS/Luncheon Symposium-ZEISS, What is the Next Evolution of Multi-modality Imaging and Robotics in Neurosurgery?, Istanbul, Turkey, (21.08.2017) August 20-25, 2017
 16. “Neurosurgical Treatment of CVJ Anomalies”, XVI. World Congress of Neurosurgery (WFNS) 2017, MT-2/10/Main Topics Session-22, Istanbul, Turkey, (22.08.2017) August 20-25, 2017

Ulusal Kongre, Sempozyum, Kurs, Konferanslarda Davetli Konuşmacı (Invited Speaker in National Congresses, Symposiums, Courses, Conferences)

 1. “Soft Disk Hernisi: Posterior Yaklaşım”, Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu, 2-5 Kasım 2000, Gaziantep
 2. “Craniovertebral Junction Biomekaniği ve Stabilizasyonu”, Türk Nöroşirürji Derneği Eğitim Programı, 16-17 Kasım 2000
 3. “Servikal Spondiloz ve Posterior Longitudinal Ligament Ossifikasyonunun Cerrahi Tedavisi”, Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya
 4. “Spinal Cerrahinin Güncel Sorunları ve Geleceği”, Prof. Dr. Nurhan Avman Konferansı, 24 Şubat 2001, Ankara
 5. “Oksipito-Servikal Stabilizasyon İçin Yeni Modifiye Inside-Outside Vida Plak Sistemi”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya
 6. “Lomber Disk Hernisi Cerrahisi Komplikasyonları”, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya
 7. “Spinal İnfeksiyonlar”, Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahi Grubu, 4-7 Ekim 2001
 8. “Lomber Instabilite ve Cerrahi Tedavisi”, Türk Nöroşirürji Derneği, 16. Bilimsel Kongresi, 3-8 Haziran 2002, İstanbul
 9. “Spinal Non-Spesifik Enfeksiyonlar ve Spinal Brucellosis”, Türk Nöroşirürji Derneği Eğitim Kursu, 12-17 Mart 2002, İzmir
 10. “Üst Servikal Bölge Cerrahisi Komplikasyonları”, Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu, “Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi ve Hasta Bilgilendirme, Malpraktis, Komplikasyonlar, Komplike Olgular ve Çözümleri” Sempozyumu, 9-12 Ekim 2003, Bodrum, Muğla
 11. “Vasküler Malformasyonların Cerrahi Yöntemleri”, Intradural Spinal Cerrahi Toplantısı, 18 Mart 2006, Konya
 12. “Üst Servikal Travmalarda Sınıflama ve Algoritma”, Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Spinal Cerrahi Yaz Okulu, 29 Haziran-02 Temmuz 2006, Bolu
 13. “Omurganın Hastalıkları ve Yaklaşım Yolları”, Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahi Uygulamalı Kursu (Yürütücü, Eğitmen), 2007, Ankara
 14. “Lomber dejeneratif disk hastalığı”, Elektronik Oylamalı Olgu Sunumu, Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007, Antalya
 15. “Servikal Travmada Cerrahi Yaklaşımlar”, Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Spinal Cerrahi Yaz Okulu, 28 Haziran-1 Temmuz 2007, Samsun
 16. “Travmatik Cauda Lezyonları ve Tedavileri”, Özürlüler’07 Kongresi, Travmatik Omurilik Yaralanmalarına Multidisipliner Yaklaşım, 6-9 Aralık 2007, İstanbul
 17. “Spinal Navigasyon”, Türk Nöroşirürji Derneği Malatya Spinal Cerrahi Toplantıları 4. Dönem Programı, 10 Mayıs 2008, Malatya
 18. “Dejeneratif Listheziste Cerrahi Girişim Endikasyonları”, Türk Nöroşirürji Derneği İzmir Spinal Cerrahi Günleri, 28 Kasım 2008, İzmir
 19. “Spinal Cerrahide Minimal İnvaziv Girişimlerin Yeri”, Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Ankara Spinal Günleri, 24 Şubat 2010, Ankara
 20. “Lateral Servikal Disk Hernilerinde Yaklaşım”, Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya
 21. “Epidural Kanama Kontrolünde Pratik Yöntemler”, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31 Ekim-5 Kasım 2011, Antalya
 22. “Keyhole Foraminotomi”, Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji-Anatomi Anabilim Dalları, “Oksipitoservikal Bileşke ve Servikal Bölgeye Posterior Yaklaşımlar: Kadavra Diseksiyon Kursu”, 21-22 Mayıs 2011, Mersin
 23. Lomber Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu (Konuşmacı), 20 Aralık 2014
 24. Prof. Dr. Hakan Caner’i Anma Programı (Konuşmacı), Aralık 2014
 25. Lomber Faset Vidalama Teknikleri
 26. “Uzmanlık Eğitimi Standardizasyonu”, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi, İstanbul’un Kalbinde Bilim Konuşmaları, 16 Ocak 2015, İstanbul
 27. “Uluslararası Kongre Öncesi Hazırlık “Ev Ödevini Yapmak”, ACE of M.I.C.E Exhibition, Uluslararası Kongreleri Türkiye’ye Getirmek, 26-27 Şubat 2015, İstanbul
 28. “Ağrı Cerrahisinin Günümüzde Geldiği Nokta”, İzmir Nöroşirürji Günleri, 2 Nisan 2015, İzmir
 29. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Deformiteler Sempozyumu (Konuşmacı), 10 Nisan 2015
 30. “Yeterli ve Güvenli Nöral Dekompresyonu Nasıl Yapabilirim?” Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Temel Eğitim Programı (STEP), 5. Dönem, II. Modül, 28-31 Mayıs 2015, Trabzon
 31. “Üst Servikal Bölge; Cerrahi Anatomi ve Yaklaşımlar”, Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Temel Eğitim Programı (STEP), 6. Dönem, I. Modül, 26-29 Mayıs 2016, Kuşadası, Aydın
 32. “Lomber Disk Hernisinde Mitler ve Gerçekler” Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu “Lomber Dejeneratif Omurga Konulu Sonbahar Sempozyumu”, 21 Ekim 2016 (20-23 Ekim 2016), Belek, Antalya
 33. “Yücel Kanpolat’ın Ardından” Türk Nöroşirürji Akademisi 2. Olağan Konferansı ve Genel Kurulu, 4 Kasım 2016, Konya
 34. “Kraniovertebral Junction” Türk Nöroşirürji Derneği İzmir Nöroşirürji Günleri 4. Toplantısı, 07 Şubat 2017, İzmir
 35. “Oksipitoservikal Enstrumantasyon”, Türk Nöroşirürji Derneği "Spinal Enstrumantasyon Teknikleri" kursu, Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, 11 Mart 2017 (11-12 Mart 2017), İstanbul
 36. “Spinal Lezyonlarda Infrared 800 Kullanımı”, Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, 31 Mart 2017, (29 Mart-02 Nisan 2017), Belek, Antalya
 37. Fluorescein Rehberliğinde Beyin ve Sinir Cerrahisi (Konuşmacı), Liv Hospital 2. Nöroşirürji Sempozyumu XIX. 28-29 Nisan 2017, İstanbul
 38. “Kranio-Servikal Bileşke Stabilizasyonu”, Türk Nöroşirürji Derneği “Servikal ve Torakal Dejeneratif Omurga Sempozyumu”, 23 Eylül 2017, Bodrum, Muğla
 39. "Görüntü rehberli kraniovertebral bileşke cerrahisi", Türk Nöroşirürji Akademisi 2017 Toplantısı, Bursa, 09-12 Kasım 2017