Bel ve boyun fitiklari

Dejenerasyon ve travma birlikte disk lezyonlarına yol açar. Tek bir önemli kaza, ağır kaldırma, ters bir hareket veya sürekli küçük travma veya stresler ya doğrudan herniasyona yol açar ya da ileride olabilecek herniasyonun gelişimini hızlandırır. Disk herniasyonu nükleus pulpozusun amülüste defekten genellikle spinal kanal içine doğru ve posterolateral yer değiştirmesi ya da çıkmasıdır.

Yakındaki sinirsel yapılara (sinir kökü, spinal kord veya cauda equina) bası yapar. Servikal veya thorakal bölgede disk hernisi sonucu sıkışan segmente bağlı olarak paraparezi veya quadriparezi ortaya çıkar.more

Haberler - Duyurular

more